Agrico-oil.cz

Propagace e-shopu

Cíle:

Přilákat cílové publikum na web;
Optimalizace reklamní kampaně;
Zvýšit počet objednávek na webu;
Zvýšit příjmy z webu;
Zvýšit počet konverzí na webu.

Nástroje:

Google Ads
Google Analytics

Hlavní problém:

Dlouhá doba bez konverze
Vysoká průměrná cena za proklik
Nízká míra konverze
Nízká návštěvnost

Příprava:

1. Byl nakonfigurován správně Google Analytics, připojen modul pro sledování elektronického obchodu (e-commerce) s cílem vidět zdroje transakcí a příjmy z nich. Dříve nebyl modul e-commerce připojen k webu, proto nebylo možné správně hodnotit výsledky v reklamách Google Ads.

2. Naladili sbírku publikum pro remarketing na nákupní koš a na všechny návštěvníky e-shopu.

3. Bylo provedeno efektivní nastavení struktury reklamní kampaně. Vytvořili reklamní kampaně (remarketing), které osvětlují propagační nabídky obchodu (slevy na zboží, speciální nabídky, výhodné dodací podmínky).

4. Byla použita strategie „ruční ceny za prokliky“, udržování zobrazení reklam na správných pozicích. Denně byla provedena analýza vyhledávacích dotazů, na základě které se rozšířily seznamy klíčových slov a mínus slov.

Výsledek:

Nárůst návštěvnosti z kanálu Google Ads o 130,05%
Průměrná hodnota zakázky se zvýšila na dvojnásobek
Zvýšení kvality provozu o 50% +
Optimalizace reklamního rozpočtu 54,19 %

Nevíte s čím začít?
Kontaktujte nás a odpovíme vám do 15 minut.
Ať cokoli chceš,
o čemkoli sníš, začni.
Je v opovážlivosti moc, magie či síla.
Murray