Bezvasport.cz

Propagace e-shopu

Cíle:

Zvýšit návštěvnost webu z reklamy
Zvýšit počet konverzí na webu
Snížit průměrnou cenu za proklik

Nástroje:

Google Ads
Google Analytics

Hlavní problém:

Dlouhá doba bez konverze
Vysoká průměrná cena za proklik
Nízká míra konverze
Nízká návštěvnost

Příprava:

1. Zaprvé, jsme provedli audit reklamního účtu a identifikovali chyby: špatně nastavená kličova slova (pouze vysokofrekvenční), chyběla mínusová slova, nebyly nastaveny sazby pro prokliky.

2. Nastavili jsme sbírku publikum pro remarketing na nákupní koš a na všechny návštěvníky e-shopu.

3. Rozšířili kličova slova, doplnili jich nízkofrekvenčními slovy a tím zvýšili počet vstupních stránek (podkategorií). Ziskali jsme levnější traffic. V důsledku toho dostali větši konverze v nákup.

4. Přidali jsme mínus slova a neustále je doplňovali. K dnešnímu dni už mame přes 1000 minusových slov.

5. Dalším krokem k lepším výsledkům je nastavení obchodní reklamy. Produktová reklama pomohla výrazně zvýšit míru konverze a zároveň jsme snížili cenu za proklik.

Výsledek:

Nárůst návštěvnosti z Google / CPC o 234,62% za rok (asi 185% za měsíc)
Zvýšení počtu kliknutí na reklamu o 4000
Nárůst počtu konverzí téměř pětkrát
Zvýšení míry konverze více než 3 krát

Nevíte s čím začít?
Kontaktujte nás a odpovíme vám do 15 minut.
Ať cokoli chceš,
o čemkoli sníš, začni.
Je v opovážlivosti moc, magie či síla.
Murray